Vennootschapsrecht

We verlenen bijstand bij:

Oprichting van vennootschappen;

Overname en overlaten van bedrijven;

Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders;

Conflicten tussen aandeelhouders;

Wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen;

Fusies en splitsingen;

Familiale opvolging;

...

 

Het vervullen van diverse wettelijke verplichtingen:

Formaliteiten inzake inschrijving bij de kruispuntbank;

Inschrijving als BTW belastingplichtige;

Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds;

FAVV;

...