Fiscaliteit

Zowel voor vennootschappen, eenmanszaken, beoefenaars van een vrij beroep en verenigingen zorgen we voor het vervullen van uw fiscale verplichtingen:

Directe belastingen: de belastingen op de inkomsten van personen (personenbelasting, bedrijfsvoorheffing), bedrijven (vennootschapsbelasting), rechtspersonen (rechtspersonenbelasting), vastgoed (onroerende voorheffing) en kapitaal (roerende voorheffing);

Indirecte belastingen: BTW, accijnzen, registratie- en successierechten;

Fiscale optimalisaties;

Contact met de diverse administraties, fiscale controles, bezwaarprocedures;

Bijstand bij bijzondere operaties zoals fusies, splitsingen en overnames;

Advies: vennootschap of eenmanszaak;

Advies: werknemer of zelfstandige;

 ...