Consultancy

Overeenkomsten op het vlak van vennootschaps- en handelsrecht;

Faillissementswetgeving;

Familiale opvolgingsregelingen;

Bemiddeling in aandeelhoudersconflicten;

Het analyseren en opstellen van overeenkomsten zoals handelshuurovereenkomsten, overeenkomsten van overdracht handelsfonds, e.d.;

...